e-Tebligat Başvuru Formu

e-Tebligat başvuru formunu kolayca doldurabilirsiniz. Doldurduğunuz formu interaktif vergi dairesinden genel dilekçe seçeneği ile vergi dairenize gönderiniz. Ekine imza sirküleri koymayı unutmayınız.

1.Yetkili

2.Yetkili

3.Yetkili

4.Yetkili